Make your own free website on Tripod.com

Applet za NET PRESENT VALUE proracun u procesu Cost/Benefit analize ponudjenih projektnih rijesenja za novi Informacioni Sistem u poduzecu:

Napomena: Vrijednosti God.Troskovi i God.Dobit unesite za prvu godinu (kolona1) a polja za ostale godine ce se automatski postaviti tom vrijednoscu,jer su te vrijednosti i inace iste za sve godine ...

Sta ovaj program radi?

Ovaj program je poboljsani SPREADSHEET applet (koji je polazni zadatak na predmetu Racunarske Grafike) koji je namjenjen za brzi proracun isplativosti nekog alternativnog rijesenja za informatizaciju nekog poduzeca.

Sta sacinjava ovaj program?

Kolone predstavljaju godine za koje proracunavamo povrat sredstava.U konkretnom primjeri trazimo povrat novca ulozene investicije informatizacije poduzeca. Vrste su redom: Inicijalni troskovi-predstavljaju iznos u KM koje je potrebno uloziti odmah (nulta godina) u svrhe nabavke potrebne opreme(software,hardware,kancelarijski interijer,administracija,konsultantske usluge...),Godisnji troskovi-takodjer iznos u KM koji ce biti potrebno ulagati svaki godine (ali ne odmah) u svrhu odrzavanja vec gotovog sistema,Godisnja dobit - opipljiva vrijednost dobiti nastale uvodjenjem informacionog sistema(povecanje prihoda,smanjenje troskova),Net Benefit -razlika godisnje dobiti i troskova predstavlja netto dobit koje je poduzece ostvarilo uvodjenjem IS-a.DPV - Discaunt factor - po ekonomskim zakonima novac gubi vrijednost u funkciji prolaska vremena,ovi faktori su unaprijed definisane ekonomske vrijednosti,Discount Net Dobitak(DPV Dobitak)-netto godisnja dobit uzevsi u obzir discount faktor.Kumulativni Discount Net Dobitak(KDPV Dobit)-akumulacija ovih sredstava kroz godine.

Kako program radi?

Obavezno prvo unesite vrijednost Inicijalnih troskova.Vrijednost godisnjih toskova i godisnjih dobitaka unesite u prvu kolonu,ostale kolone ce biti automatski postavljene.Sve ostale vrijednosti bice automatski proracunate.

Koja je korist od ovog programa?

Oduzmite KPDV dobit (ukupna dobit od investicije u 5 narednih godina-ruzicasta celija) od vrijednosti Inicijalnih troskova ,ako je rezultat pozitivan investicija je isplativa.

Logicka specifikacija programa

Godisnji trosak:   naravno isti je za sve godine,unesite vrijednost za prvu godinu a ostale celije ce biti automatski popunjene,

Godisnja dobit:   kao i godisnji trosak,

Net benefit:         predstavlja razliku izmedju Godisnje dobiti i Godisnjeg troska,to je netto dobit poduzeca,

Discaunt Factor: novac gubi vrijednost u funkciji protoka vremena tkzv.Vremenska Dimenzija Novca (Discount Present Value) ,ovo su opsteprihvacene vrijednosti tih koeficijenata unesene za svaku godinu,

Discount Net Dobitak: umnozak Net benefit vrijednosti i Discount faktora,

Kumulativni Discount net dobitak: akumulacija novca do neke godine je zbir Discount net dobitaka do te godine.

PRIMJER: Donji podaci su vezani za neko alternativno rjesenje IS-a.Ispitujemo da li ce poduzece ostvariti profit uvodjenjem tog Informacionog sistema: 

 Inicijalni troskovi:

Razvojni troskovi 
-       Administracija                                                      2.000 KM
-       Konsultantske usluge drugih firmi                       3.000 KM
-       Troskovi zbog zastoja u radu starog sistema       7.000 KM
-       Obuka radnika                                                     7.000 KM
-       Prekidi u radu                                                      2.000 KM
    -  Kancelarijski materijal                                              2.000 KM
 Kapitalni troskovi
 -   Nova oprema                                                         30.000 KM
 -   Software                                                                45.000 KM
 -   Uredska oprema                                                    32.000 KM
                                                               Ukupno:           130.000 KM                

 Godisnji troskovi:

 
-    Fiksni troškovi                                                     10.000 KM
      -    Varijabilni troškovi                                                5.000 KM   
                                                               Ukupno:           15.000 KM

 

Dobiti:                                                            

Povecanje prihoda:
  -  Aktuelni i mjerljivi                                                      7.000 KM
  -  Goodwill                                                                    13.000 KM
Smanjenje troskova:
   - Komunikacionih                                                         12.000 KM
  - smanjenje broja radnika                                             10.000 KM
  - procesiranja podataka                                                  8.000 KM
                                                               Ukupno:           50.000 KM

 

NET PRESENT VALUE (Proracun koji radi gornji applet)

 

 

Godina

0

1

2

3

4

5

INICIJALNI TROSKOVI

130.000

 

 

 

 

 

GODISNJI TROSKOVI

 

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

GODISNJA DOBIT

 

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

NET BENEFIT

 

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

DISCOUNT FAKTOR

 

0.952

0.907

0.864

0.823

0.787

DISC.NET DOBITAK

 

33.320

31.745

30.240

28.805

27.545

KUMULATIVNI DISCOUNT NET DOBITAK

 

33.320

65.065

95.305

124.110

151.655

 

Dakle,suma dobitaka umanjena za sumu troskova uzevsi u obzir vremensku dimenziju novca (DPV-Discount Present Value) je vrijednost NPV-a (Net Present Value):

 NPV = 151.655 – 130.000 = 21.655 > 0

 Zakljucujemo da je razvoj ovog IS-a isplativ.

 

Zasto bas ovo unaprijedjenje spreadsheet appleta?(ako ste Selma Rizvic)

Zaboravio sam koju konkretnu modifikaciju sam trebao napraviti , a s obzirom da uz Grafiku spremam i ispit iz Informacionih sistema ,ucinilo mi se kao dobra ideja.Pogledajte napomenu.

Napomena:

Analiza isplativosti Informacionog Sistema se radi za buducih 5 godina jer je to danas prosijecni vijek trajanja tehnologije jednog IS-a.Seminarski rad iz predmeta Informacioni sistemi u kojem je primjenjena cost/benefit analiza pomocu metode Net Present Value mozete skinuti na adresi http://bkemal.tripod.com/programiranje1.htm.

Jos jedna napomena (ako ste Selma Rizvic):

Ako ovaj rad ne zadovoljava u necemu molim vas da me sto skorije obavjestite putem e-maila bkemal@mail.com