Make your own free website on Tripod.com

metoda rijesavanja problema nelinearnog programiranja

Kuhn-Tuckerova Metoda

 

Nelinearno programiranje spada u grupu deterministickih metoda rjesavanja jedne velike klase statickih upravljackih zadataka. Svaki upravljacki zadatak kod koga je funkcija cilja F(X) i/ili skup ogranicenja L definisan nelinearnim zavisnostima (funkcija cilja nelinearnom funkcijom, a ogranicenja nelinearnim algebarskim jednacinama ili nejednacinama), svodi se na zadatak nelinearnog programiranja, cije se optimalno rjesenje pronalazi nekom od pogodnih metoda, koja je najadekvatnija za pronalazenje konkretnog rjesenja.
Kuhn Tuckerova metoda zasniva se na teoremi Kuhn-Tucker-a koja se u literaturi cesto pominje i pod imenom teorema o sedlastoj tacki. Ona zauzima centralno mjesto u teoriji konveksnog programiranja i predstavlja uopstenje klasicne metode Langrange-ovih multiplikatora, koja omogucava pronalazenje ekstremne vrijednosti funkcije vise promjenljivih, pri skupu ogranicenja koja su zadana jednacinama. Kuhn-Tucker-ova teorema prosiruje predhodni metod na pronalazenje ekstremne vrijednosti funcije vise promjenljivih, pri ogranicenjima koja mogu biti i nejednacine

KUHN-TUCKER.EXE (496 KB)

SOURCE KOD - BORLAND DELPHI 4  (272 KB)


kemal@bosnia.ba