Make your own free website on Tripod.com
III Godina

Posljedni update stranice: 04.05.2001.

Matematika3
Autor: Bajramovic Kemal.
Zadatak : Metoda najkraceg Stabla - programsko rijesenje.
Razvojni alat: Borland Delphi 4.

METODA_NAJKRACEG_STABLA.HTM


Autor: Dervisbegovic Fehim, Buza Emir.
Zadatak : Rosenbrock metoda rijesavanja problema nelinearnog programiranja  - seminarski rad.

  ROSENBROCKMETODA.ZIP (92 KB)


Autor: Bajramovic Kemal.
Zadatak : Kuhn Tuckerova metoda rijesavanja problema nelinearnog programiranja  - programsko rijesenje.
Razvojni alat: Borland Delphi 4.

KUHN_TUCKER.HTM


Informacioni sistemi
Autor:Bajramovic Kemal  
Zadatak:Preduzece se bavi prodajom na veliko prehrambenih proizvoda.U svom sastavu ima vise skladista te vise prodajnih centara.
Zadatak projektnog tima je da izvrsi preliminarnu analizu objektnog sistema koristenjem poznatih metoda (intervjui,pregled dokumentacije,itd.),te da napravi slijedece:
1. preliminarnu analizu stanja objektnog sistema,
2. prijedlog mogucih varijanti uvodjenja IS,
3. cost / benefit analizu ponudjenih rijesenja,
4. napravi konacni prijedlog za uvodjenje IS.
Konacan "proizvod" projektnog tima treba da bude adekvatan "ulaz" za tim koji ce raditi projektovanje sistema (baze podataka,prostorne disperzije,itd.)
Resurs:Prevod knjige Analiza i dizajn poslovnih informacionih sistema,bazna knjiga na ovom predmetu.

VPC.ZIP (101 KB)       VPCPDF.ZIP (336 KB)


Strukture i baze podataka
Autor: Bajramovic Kemal.  DBMS: Oracle 8.
Zadatak: Formirati bazu podataka a zatim izlistati sve predmete sa odsjeka Telekomunikacije i prosjecne ocjene ispita na tim predmetima sortirano od najmanje prosjecne ocjene ka najvecoj.

SQL_ZADATAK.ZIP (1,63 KB)


Autor:Bajramovic Kemal. Programski jezik: Borland Turbo Pascal.
Zadatak: Napisati program za podrsku rada bolnice.
               Datoteke sadrze podatke o pacijentima i sobama.
               SOBA (brojsobe,sprat,struktura),
               PACIJENT (matbroj,ime,adresa,pol),
              ZAUZETOST (matbroj,brojsobe, datumdolaska,
              datumodlaska ).
Napisati program za azuriranje svih datoteka (unos, brisanje, mijenjanje i listanje slogova u  datotekama).Zavisno od strukture sobe (broj kreveta) u jednoj sobi moze boraviti vise  pacijenata istog pola istovremeno. U datoteci tipa text izlistati zauzetost svih soba.

BOLNICA.ZIP (4,58 KB)


Autor: Bajramovic Kemal       Programski jezik: Turbo Pascal 7.0
Zadatak: Data je struktura opisana sa:
                             type pokazivac  =  ^slog;
                             pokazivac1 = ^slog1;
                             slog = record
                                        pisac:string[25];
                                       slijedeci:pokazivac;
                                       dijela:pokazivac1;
                              slog = record
                                       naslov:string[25];
                                       godina:integer;
                                       grad:string[25];
                                        slijedeci:pokazivac1
                              end;
Kreirati listu,automatsko sortiranje po poljima pisac i naslov, dodavanje,brisanje i stampanje elemenata strukture.

PISAC.ZIP (2 KB)


Autor:Krajinic Azem              Programski jezik: Turbo Pascal 7.0
Zadatak:Citati rijeci sa standarnog ulaza.Rijeci sortirati i napisati program koji za svaku rijec pokazuje broj linije u kojoj se nalazi i koliko puta se u toj liniji pojavljuje.

AZEMRIJECI.ZIP (1,67 KB)


Digitalni Racunari
Autor:Buza Emir
Zadatak: Napraviti tabelu prelaza stanja za mrava u lavirintu.

MALIMRAV.ZIP (3,05 KB)


Autor:Bajramovic Kemal
Zadatak: Ispitni rok od 29.08.2000.godine.

ISPITNI29082000.ZIP (327 KB)

DR-ISPITNI29082000.ZIP (462 KB)


Resurs: Ispitni rok od 27.11.2000.godine. (Bez rijesenja.)

ISPITNI27112000.ZIP (134 KB)


HomePage

IV Godina
Racunarske arhitekture
Autor:Bajramovic Kemal
Zadatak: Sklopiti dvije PC konfiguracije (Best-Buy i Grand-Prix) i ustanoviti šta se dobije na kvalitetu za koji iznos novca.

ZADACA01RA.ZIP (33 KB)


Autor:Cerkic Milad
Zadatak: Sklopiti dvije PC konfiguracije (Best-Buy i Grand-Prix) i ustanoviti šta se dobije na kvalitetu za koji iznos novca.

ZAD1.ZIP (41 KB)


Autor:Cerkic Milad
Seminarski rad: Binarno prevodjenje.

BINARNO PREVODJENJE.ZIP (204 KB)


Autor:Cerkic Milad
Zadatak: Riješeni ispitni rok od 27.06.2000.

RA MILAD CERKIC RI12359 (36 KB)


Vjestacka inteligencija
Autor:Bajramovic Kemal
Seminarski rad: Semanticke mreze i uporedjivanje opisa.

SEMANT1.EXE (777 KB)

SEMANT2.SJF (777 KB)

Napomena: S obzirom na velicinu datoteke, a radi lakseg upload-a na server ista je podijeljena programom Split File Shell Extension v.3.0. na 2 datoteke koje vidite iznad. Downloadirajte obadvije i pokrenite SEMANT1.EXE. Downloadirane datoteke ce se 'spojiti' u  fajl SEMANTICKEMREZE.PDF.


Autor:Bajramovic Kemal
Seminarski rad: Predprocesiranje slike - prva faza u procesu prepoznavanja oblika na slici. Program IW2001 realizovan je u Borland C++Builder v.4.0 razvojnom okruženju. Instalacija uključuje kompletan source kod, help sa detaljnim objašnjenjem i nekoliko testnih slika. Program radi skaliranje slike, detekciju ivica u skladu sa Sobelovim i Prewittovim algoritmom te skeletizaciju - image thinning. 

PREDPROCESIRANJESLIKE.ZIP (2.12 MB)

gornji link jos uvijek nije aktivan

IW20011.EXE (702 KB)

 IW20012.SJF (702 KB)

 IW20013.SJF (702 KB)

 IW20014.SJF (702 KB)

Napomena: S obzirom na velicinu setup datoteke, a radi lakseg upload-a na server ista je podijeljena programom Split File Shell Extension v.3.0. na 4 datoteke koje vidite iznad. Downloadirajte sve cetiri datoteke i pokrenite IW20011.EXE. Downloadirane datoteke ce se 'spojiti' u instalacijski fajl IW2001_SETUP.EXE.


Autor:Bajramovic Kemal              Programski jezik: PROLOG (Amzi IDE)
Zadatak:Kreirati ekspertni sistem za podrsku prodaji racunara.

  RACUNARI.ZIP (2.0 KB)


Copyright © 2001 Bajramovic Kemal